Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.04.2020 16:53:02
Дата здійснення дії: 22.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київський завод металовиробів ім.Письменного"
Код за ЄДРПОУ:  00191264
Текст повідомлення: 

                                                                                                            ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство

 Київський завод металовиробів ім.Письменного

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

Повідомляємо про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, які були заплановані на 28 квітня 2020 року

 

 Приватне акціонерне товариство  «Київський  завод  металовиробів  ім.Письменного» (код  ЄДРПОУ  00191264 ) повідомляє, що відповідно до Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у звязку з поширенням коронавірсної хвороби  (COVID-19)» №540-ІХ від 30.03.2020р. ( далі Закон №540-ІХ), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавіросум  SARS-CoV-2»  №211 від 11.03.2020р.  Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати проведення річних Загальних зборів акціонерів, що були призначені на 28 квітня 2020р.

Відповідно до вимог Закону №540-ІХ річні Загальні збори акціонерів Товариства  мають бути проведені не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Оприлюднені 25 березня 2020р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua), на власній вебсторінці Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ повідомлення про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства, вважати скасованим.

Про наступне скликання  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства буде повідомлено у спосіб та строки, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

Наглядова рада Товариства.