Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.12.2016
Дата публікації 04.11.2016 15:55:42
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ. ПИСЬМЕННОГО»
Юридична адреса* 03150, м.Київ, вул.Горького,50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 044-287-15-49
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство

 «Київський завод металовиробів ім.Письменного»

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Горького, 50

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства  «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє   про проведення позачергових Загальних   зборів   акціонерів,   які    відбудуться  „08”  грудня 2016 року о 10.00  годині за адресою: м.Київ, вул.Заболотного, 138, оф.5. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50 за місцем та у день проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу; представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства.

Право на участь у зазначених позачергових Загальних  зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним станом на 24 годину  «02» грудня 2016 року.

 

Проект порядку денного

1. Обрання  членів Лічильної комісії.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження Статуту Товариства  у новій редакції.

4. Затвердження  Положення про Загальні збори Товариства.

5.  Затвердження  Положення про Наглядову раду Товариства.

6.  Затвердження  Положення про Правління Товариства.

 

Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет.

З усіма матеріалами  та проектами рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ КЗМ ім.Письменного за адресою: 03150,  м.Київ, вул.Горького, 50, к.4,  в робочі дні, відповідальна особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна.  Телефони для довідок: (044) 287-33-15.  В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекти рішення з питань порядку денного у письмовій формі надаються акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення  позачергових Загальних зборів опубліковано в  офіційному друкованому виданні НКЦПФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 211(2465)  від 04 листопада 2016 року.
 

 

                                                                                 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондар Михайло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.11.2016
(дата)