Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.04.2009
Дата публікації 30.04.2009 15:12:04
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство Київський завод металовиробів ім.Письменного
Юридична адреса* Україна, 03150, м.Київ, вул.Горького, 50
Керівник* Бондар Михайло Миколайович - Голова правління. Тел: 0442890277
E-mail* kzm@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ Київський завод металовиробів ім.Письменного 30 квітня 2009 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб ВАТ Київський завод металовиробів ім.Письменного:
Звільнено: Члена правління – Абросімову Любов Федорівну (паспорт СО № 462153 вида- ний Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 12.09.2000 р.). Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена правління з 19.08.2006 р. по 30.04.2009 р.
Призначено: Членом правління – Можаровського Анатолія Григоровича (паспорт СН № 876661 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 28.07.1998 р.). Часткою в статутному фонді емітента володіє у розмірі 0,0677%. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини не має. Призначений на посаду члена правлінням з 30.04.2009 р.
Звільнено: Члена Наглядової ради – Абросімова Сергія Олександровича (паспорт СН № 783603 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 09.04.1998 р.).Часткою в статутному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 19.08.2006 р. по 30.04.2009 р. Призначено: Членом Наглядової ради – Приходько Олену Максимівну (паспорт СО № 892819 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 05.03.2002 р.). Часткою в ста-тутному фонді емітента володіє у розмірі 8,8375%. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини не має. Призначена на посаду члена Наглядової ради з30.04.2009 р.
Звільнено: Голову Ревізійної комісії – Петрученко Наталію Олександрівну (паспорт СН № 169957 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 16.07.1996 р.). Часткою в стат-утному фонді емітента не володіє. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини немає.Перебувала на посаді голови Ревізійної комісії з 09.06.2005 р.по 30.04.2009 р.
Призначено: Головою Ревізійної комісії – Вакуленко Ганну Сергіївну (паспорт СН № 484437 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України м.Києві 15.05.1997р.). Часткою в статутному фонді емітента володіє у розмірі 4,9059%. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини не має. Призначена на посаду члена Ревізійної комісії з 30.04.2009 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бондар Михайло Миколайович