Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


29.05.2003

Постанова № 302-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 302-КИ

м. Київ

2003-05-29

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного", місцезнаходження: вул. Горького, 50, м. Київ, 03150, ЄДРПОУ 00191264, п/р 2600900000559 в АКБ "Правекс-Банк" МФО 321983,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 19 травня 2003 року №301-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з несвоєчасним виконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 19.09.02 року №609-КИ, термін виконання якого закінчився 19.10.02 року Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 19.09.02 р. №609-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№710 р. від 28.04.01 p.), а саме: В звіті відсутній протокол загальних зборів акціонерів від 07.03.2000 року; В звіті відсутня публікація про фінансово-господарську діяльність; На виконання Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 19.09.02 р. №609-КИ товариство надало газету "Деловая Украина" від 30.10.2002 року №54 (966) з публікацією інформації про фінансово-господарську діяльність товариства за 2000 рік, протокол загальних зборів від 07.03.2000 року (лист від 30.10.2002 року вх. №710 р), що свідчить про несвоєчасне виконання Розпорядження. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" був присутній представник юридичної особи - Дворніченко Сергій Дмитрович ___), який діяв на підставі довіреності від 16.05.2003 року №271, та надав пояснення з приводу зазначеного в Акті правопорушення . Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" відбувся за участю представника юридичної особи - Дворніченко Сергія Дмитровича ___) який діяв на підставі довіреності від 28.05.2003 року №294 та представників Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області - заступника начальника Управління - Таірової Т.М. та провідного спеціаліста відділу правозастосування - Єльчика О.М. До розгляду справи ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" письмові пояснення та зауваження не надавало. Відповідно до службової записки (вх. №228/21 від 29.05.2003 року) Начальника відділу звітності ВАТ - Болтичевої Л.В. річний звіт за 2000 рік ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" станом на 12.03.2003 року прийнятий. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання Розпорядження накласти на ВАТ "Київський завод металовиробів ім. Письменного" штраф у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.